Energiescan

Een snelle energieaudit of Energiescan heeft als doel zo snel mogelijk opportuniteiten terug te vinden die de totale energiekost van een bedrijf doet dalen. Hierbij zal vooral gekeken worden naar de grote verbruikers en ligt de focus op een gemakkelijke implementatie met korte terugverdientijden. Zonder dat hier meetcampagnes dienen voor opgezet te worden. Dit gaat vooral op voor HVAC, perslucht, verlichting,…

In dit auditrapport krijg je een duidelijk overzicht welke quickwins er zijn, hun terugverdientijden en een stappenplan voor uitvoering.

In een latere fase kan het opportuun zijn een Globale energieaudit uit te voeren of een energiemanager aan te stellen.

Laat ons iets weten. We kunnen u vast helpen!