Globale Energieaudit

Een grondige energieaudit heeft als focus het inventariseren van alle energiestromen en optimalisaties. Deze punten staan in het beginstadium los van hun economische haalbaarheid, zo heeft de klant een totaal beeld van de mogelijkheden. Indien nodig zal hier ook een meetcampagne opgezet worden om alles in kaart te kunnen brengen.

Voor iedere mogelijke investering wordt de terugverdientijd (TVT), Internal Rate of Return (IRR) en Net Present Value (NPV).

Dit alles resulteert in een uitgebreid en gedetailleerd auditrapport, die een volledige inventaris van alle verbruikers & besparingen bevat. Daarnaast wordt er samen met de klant een gedetailleerd energieplan opgesteld met korte, middellange en lange doelstellingen.

Voor de uitvoering van dit energieplan kan het opportuun zijn om een energiemanager aan te stellen.

Toegepast in de volgende succes cases

Laat ons iets weten. We kunnen u vast helpen!