Perslucht

Perslucht is één van de duurste vormen van energie. Dit is te wijten aan het lage rendement van een persluchtinstallatie. De compressor zet namelijk maar een 10% van de elektriciteit om in bruikbare energie, de rest gaat op in warmte.

Daarom is een juiste dimensionering van de installatie cruciaal, debiet en werkdruk spelen hier een belangrijke factor.

Daarnaast is een goed onderhoud van het systeem en het persluchtnetwerk van groot belang. Kleine lekken kunnen namelijk een grote kost betekenen.

Toegepast in de volgende succes cases

Laat ons iets weten. We kunnen u vast helpen!