Powerquality

Besparen op energie zal altijd het beste middel blijven om de elektriciteitsfactuur te doen dalen. Het is echter ook belangrijk om te kijken naar de aankoopkost van elektriciteit. Deze kost bestaat uit twee belangrijke componenten, enerzijds de energiecomponent en anderzijds de kost van het distributienet. De energiecomponent kan men onderhandelen bij zijn energieleverancier. De tarieven van het distributienet liggen vast op basis van het type aansluiting.

Naast het type aansluiting kan ook het maandelijks piekvermogen een invloed hebben op de distributiekost. Het meten van dit piekvermogen en zorgen voor een uniformer verbruik in de tijd (peakshaving) kan zorgen voor aanzienlijke besparingen op de distributienetkost.

Bij verbruikers met veel motoren (compressoren, ventilatie, pompen,…) kan de arbeidsfactor sterk beïnvloed worden door de aanwezigheid van veel reactief vermogen. Hiervoor worden boetes opgelegd door de distributienetbeheerder (Eandis, Infrax,…). Veel elektronica kan sterke harmonischen opwekken die het net vervuilen. Deze vervuiling zal het interne elektriciteitsnet verder belasten met extra energieverbruik en/of continuïteitsproblemen tot gevolg.  Men kan het reactief vermogen en de vervuiling compenseren door het plaatsen van condensatoren & filters.

Laat ons iets weten. We kunnen u vast helpen!