WKK (micro-)

Zelfs na het uitvoeren van verschillende energie-efficiënte oplossingen, zal men nog steeds een hoeveelheid energie dienen aan te kopen, veelal kan men deze energie  zelf goedkoper produceren. Afhankelijk van de energiebehoefte heeft men verschillende opties zoals zonnepanelen, windmolens, (micro)-WKK’s , thermische zonnepanelen, ….

Een degelijke voorstudie kan uitwijzen welke opties voor U haalbaar zijn.

Indien er een gelijktijdige behoefte is voor elektriciteit en warmte kan een WKK-systeem (warmtekrachtkoppeling) een interessante piste zijn. De brandstof uit fossiele of hernieuwbare bron, zal namelijk efficiënter omgezet worden naar elektriciteit en warmte dan de twee los van elkaar te produceren.

Tot kort was dit enkel een mogelijkheid in een industriële omgeving met grote verbruiken. Recente ontwikkelingen zorgen er voor dat dit ook op een kleinere schaal kan toegepast worden (micro-WKK).

Toegepast in de volgende succes cases

Laat ons iets weten. We kunnen u vast helpen!