Zonne-energie

Zelfs na het uitvoeren van verschillende energie-efficiënte oplossingen, zal men nog steeds een hoeveelheid energie dienen aan te kopen, veelal kan men deze energie  zelf goedkoper produceren. Afhankelijk van de energiebehoefte heeft men verschillende opties zoals zonnepanelen, windmolens, (micro)-WKK’s , thermische zonnepanelen, ….

Een degelijke voorstudie kan uitwijzen welke opties voor U haalbaar zijn.

Het voordeel van zonnepanelen is de schaalbaarheid, daarnaast is enkel een niet beschaduwd dak nodig. De bewezen rentabiliteit van het systeem telt voor kleine residentiële systemen tot grote commerciële toepassingen.

Laat ons iets weten. We kunnen u vast helpen!